Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Custom Made Components BV. Rev. 1.0

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Custom Made Components BV doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Custom Made Components BV past deze voorwaarden toe op al haar aanbiedingen en leveringen en wordt hierna aangeduid als “Opdrachtnemer”. De wederpartij wordt hierna aangeduid als “Opdrachtgever”.

Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Tot op heden hebben wij deze voorwaarden nog niet hoeven te gebruiken, wij geloven in samenwerken en samen een oplossing zoeken.