Kwaliteit

Productkwaliteit is een vereiste om zaken te kunnen leveren. Daaraan kunnen onze klanten en wij geen concessies doen.

Door de onderstaande stappen met de daarbij behorende processen te doorlopen kunnen wij uw en onze kwaliteit waarborgen.

Idee – Schets – Overleg – Tekening – Sample – Productie sample – Vrijgave

Hierbij hebben de keuze van de productietechniek en het productie proces de grootste invloed op het uiteindelijke resultaat. Middels aanvullende eisen voor kwaliteit kan er een juiste keuze gemaakt worden voor een fabrikant. Indien de output van een productieproces niet voldoende is om de gevraagde kwaliteit te borgen kunnen er nog aanvullende stappen aan het proces worden toegevoegd.

Het is belangrijk om deze keuze al vooraan in het proces kenbaar te maken en vast te leggen. Hieronder weergegeven de productie van een gedraaide bus waarbij er nog een extra controle middels optisch sorteren wordt gedaan. Hierna worden de producten bij binnenkomst steekproefsgewijs gecontroleerd en daarna klaar gezet om uit te leveren.

Gedraaide bussen
Hoogtemeter

Productkwaliteit is een vereiste om zaken te kunnen leveren. Daaraan kunnen onze klanten en wij geen concessies doen.